Aktualności
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Aktualności

09.08.2013r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, ul. Sadowa 6

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r. w sekretariacie Spółki przy ul. Hrubieszowskiej 9 (dworzec autobusowy) w godz. 8.00 - 15.00 lub w/w terminie przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. ul. Sadowa 6, 22- 400 Zamość za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF - Zaproszenie do składania ofert

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i przetargi

 

 
Informacja dla podróżnych Drukuj
Aktualności

06.08.2013r

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o.  informuje o zmianach w wykonywaniu kursów autobusowych w dniach 15 i 16 sierpnia 2013r.

W dniu 15 sierpnia 2013r będą wykonywane tylko następujące kursy:

Zamość - Rzeszów odjazd godz. 07,30
Rzeszów - Zamość odjazd godz. 13,30
Zamość - Kraków odjazd godz. 8,15
Kraków - Zamość odjazd godz. 8,10
Zamość - Katowice odjazd godz. 10,45
Katowice - Zamość  odjazd godz. 11,50
Zamość - Warszawa Zach. odjazd godz. 11,35
Warszawa Zach. - Zamość odjazd godz.18,50
Zamość - Ustka odjazd godz. 18,50
Ustka - Zamość odjazd godz. 17,25

pozostała komunikacja nie będzie wykonywana


W dniu  16 sierpnia 2013r (piątek) - komunikacja będzie wykonywana jak w soboty.

 
Informacja dla podróżnych Drukuj
Aktualności

24.07.2013r

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o.  informuje, że  od dnia 01. 08. 2013r. wprowadza zmiany w wykonywaniu komunikacji:   

zawiesza wykonywanie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2013r kursów autobusowych:

1/ Horyszów Kol. (odjazd godz.6,45) - Zamość DA
2/ Zamość  DA (odjazd godz. 15,40) - Horyszów Kol.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 29