Menu Główne

Reklama

Szukaj

BIP


Aktualności
Informacja dla podróżnych Drukuj
Aktualności

02.09.2013r

INFORMACJA


DLA   PODRÓŻNYCH

 


NOWA LINIA AUTOBUSOWA od 02 .09.2013 r.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Zamościu informuje, że zostały uruchomione nowe połączenia komunikacyjne:

Zamość  dworzec  (odj. godz. 14.10) - Klemensów - Szczebrzeszyn - Zwierzyniec
Zamość dworzec (odj. godz. 15.05) - Klemensów - Szczebrzeszyn - Zwierzyniec
Zwierzyniec  (odj. godz. 6.50)- Szczebrzeszyn- Klemensów -Zamość  dworzec
Zwierzyniec (odj. godz. 7.50)- Szczebrzeszyn- Klemensów -Zamość  dworzec
Szczebrzeszyn dworzec (odj. godz. 6.05)- Klemensów- Zamość dworzec


Konkurencyjne ceny biletów jednorazowych i miesięcznych!!!!!!

Bliższych informacji udziela dział przewozów (84) 638 -37-79  lub (84) 639-11-23

 
Informacja dla podróżnych Drukuj
Aktualności

02.09.2013r

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o.  informuje od dnia 2 września 2013r. uruchamia nowe kursy autobusowe relacji:


1/ Zwierzyniec (odjazd godz. 06,50) - Zamość p. Szczebrzeszyn
2/ Zwierzyniec (odjazd godz. 07,50) - Zamość p. Szczebrzeszyn
3/ Szczebrzeszyn (odjazd godz. 6,05) - Zamość
4/ Zamość  (odjazd godz.14,10) - Zwierzyniec p. Szczebrzeszyn
5/ Zamość  (odjazd godz. 15,05) - Zwierzyniec p. Szczebrzeszyn

Sprzedaż biletów miesięcznych na w/w kursy po konkurencyjnnej cenie rozpocznie się w kasie biletów miesięcznych PKS w Zamościu Sp. z  o.o. w dniu 3 września 2013r .

 

 
Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Aktualności

09.08.2013r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, ul. Sadowa 6

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r. w sekretariacie Spółki przy ul. Hrubieszowskiej 9 (dworzec autobusowy) w godz. 8.00 - 15.00 lub w/w terminie przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. ul. Sadowa 6, 22- 400 Zamość za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF - Zaproszenie do składania ofert

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i przetargi

 

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 30