2013.08.09

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa  Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.   z siedzibą w Zamościu, ul. Sadowa 6


zaprasza do składania ofert na:


Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2013

 

 

 

2012.08.30

Zamówienie publiczne

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.

z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6 22-400 Zamość

PKS 02/ZP2/2012

 

Przedmiot oferty

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa:

Oleju napędowego według PKWiU: 23.20.15, PN-EN 590:2009(U)

do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.

z siedzibą w Zamościu przy ul. Sadowa 6.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2012/S 142-237363

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, NIP 922-000-86-98, REGON 000616356, informuje iż z powodu braku ofert przetarg nie został rozstrzygnięty.

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

 

 

2012.07.31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego (wg PKWiU: 23.20.15, PN-EN 590:2009(U)) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6

Typ zamówienia     Przetarg  nieograniczony

Termin składania ofert     23.08.2012 r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert     24.08.2012 r. o godz. 09:00


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Spółka z o.o.,ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość NIP 922-000-86-98, REGON 000616356, ogłasza przetarg nieograniczony podlegający ustawie "Prawo zamówień publicznych" na:
Na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6 22-400 Zamość

  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Sadowej 6 w Zamościu ( tel. 84 638 37 70 )  lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego ( www.pks-zamosc.com.pl )
  • Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego, - Sekretariat przy ul. Sadowej 6 w Zamościu do dnia 23.08.2012 r. do godz. 09.00
  • Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2012 r. o godz.09.00 w Siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 8 )

Dokumenty do pobrania (kliknij aby pobrać):

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać) *

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

3. Załącznik Nr 3 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

5. Projekt umowy na dostawę paliwa (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader

 

 

2012.04.20

Zamówienie publiczne

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.

z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6 22-400 Zamość

PKS 01/ZP1/2012

 

Przedmiot oferty

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa:

Oleju napędowego według PKWiU: 23.20.15, PN-EN 590:2009(U)

do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.

z siedzibą w Zamościu przy ul. Sadowa 6.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 034222-2012

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, NIP 922-000-86-98, REGON 000616356, po analizie złożonych ofert unieważnia przetarg w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bowiem cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

2012.03.05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6

dokumenty do pobrania (kliknij aby pobrać):

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać) *

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

3. Załącznik Nr 3 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

5. Projekt umowy na dostawę paliwa (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader

 

Wyjaśnienie dotyczy treści zapytania z dnia 11-04-2012

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.04.2012 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. informuje, że usunięto pkt. 15 rozdział IV SIWZ o następującym brzmieniu ,, Opóźnienie w terminie zapłaty nie może stanowić podstawy wstrzymania dostawy paliw ".